Servicii

Servicii stingatoare de incendiu

Stirom SRL Constanta este certificata de catre autoritatile romane (ISCIR, IGSU,ANR) sa efectueze servicii de verificare, incarcare, reparare, testare a tuturor tipurilor de stingatoare fie ca fac parte din proiectul cladirilor sau fie ca sa afla la bordul navelor maritime.

Intretinerea se face periodic cu respectarea recomandarilor producatorului. Verificarile periodice se fac numai de personal atestat in acest scop

Intre termenele recomandate de verificare a extinctoarelor se pot desfasura si reverificari ocazionale ale acestora oferind angajatilor noi oportunitati de training. Aceste procedee sunt sustinute in scop preventiv pentru buna functionare, localizarea corespunzatoare si mentenanta echipamentelor evitand aparitia problemelor si functionarea defectuoasa ale componentelor cat si ale echipamentelor.

In cazul operatiunilor complete la care este supus stingatorul, treptat acesta se demonteaza, se verifica componentele, in functie de tipul stingatorului (pulbere, CO2, spuma, apa) agentul de stingere este inlocuit, daca este nevoie se vopseste in scopul realizării unei protectii anticorozive pe de o parte si in scop estetic pe de alta parte, se presurizeaza stingatorul, se marcheaza cu o eticheta in vederea recunoasterii usoare a tipului de aparat si a informarii personalului de deservire cu date care sa permita utilizarea acestora cu eficienta si in conditii de siguranta. STIROM SRL Constanta elibereaza un certificat de conformitate care atesta si ofera garantia serviciilor efectuate.

Verificari instalatii (sisteme de CO2 + alte sisteme)

In cazul buteliilor de aer, SCBA si EEBD sunt dispozitive personale de protectie destinate sa asigure, pentru un interval de timp proiectat, livrarea in siguranta de aer, pentru persoanele prezente intr-un mediu deficitar de aer.

Aparatul este compus din cilindru de aer, regulator de aer si indicator de presiune, sistem de livrare a aerului, semnal sonor pentru presiune scazuta, masca faciala, placa pentru spate si harnasament.

Cilindrii de aer sunt proiectati sa fie umpluti cu aer respirabil si gaze non oxidant si cu fluide din categoria a doua, conform Directivei 97/23/EC. STIROM asigura servicii pentru testarea etanseitatii, testarea hidrostatica a acestor echipamente cat si incarcarea lor cu gazul respectiv.

Sisteme CO2 de stingere incendiu

STIROM LTD asigura verificarea tuturor componentelor instalatiilor de stins incendiul cu CO2, testarea facandu-se anual sau la intervale sugerate de fabricant/pavilion.

Toate lucrarile vor fi elaborate de catre tehnicieni instruiti si atestati in domeniu in conformitate cu lista de verificare corespunzatoare si cu toate cerintele actualizate ale pavilionului respectiv.

Stirom LTD asigura inspectia si testarea sistemelor permanente de stins incendiul cu CO2, de inalta (peste 21 bar) si joasa (sub 21 bar) presiune, sisteme care se regasesc in principal la bordul navelor maritime.

Incarcare, reparare, testare, certificare stingatoare de toate tipurile

STIROM LTD asigura inspectia, verificarea si testarea instalatiilor de stins incendii cu hidranti interiori si exteriori, instalatii care folosesc apa ca agent de stingere: hidranti, coloane uscate, instalatii de stins incendii tip sprinkler, sprinklere, sisteme de declansare a sprinklerelor, aparate de control si semnalizare (A.C.S.), instalatii de drencere, instalatii cu apa pulverizata, instalatii de stingere a incendiilor cu ceata de apa, cu substante speciale, cu spuma sau cu pulberi.

Se asigura service tehnic pentru comanda automata a dispozitivelor de interventie in caz de incendiu, pentru dispozitive de transmisie alarma incendiu, pentru echipamente de protectie impotriva incendiului, pentru instalatii de semnalizare (butoane, detectoare, centrale).

La nivelul intreprinderii exista personal care detine certificate de competenta profesionala, astfel incat cumulat, acopera, la nivelul suplimentului descriptiv, toate unitatile de competenta specifice. Lucrarile de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera sunt efectuate numai de catre personal care detine certificat de competenta profesionala in acest sens, respectiv pentru ocupatia Tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor.

La efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera se vor respecta prevederile legislatiei, normativelor, reglementarilor tehnice si standardelor in vigoare precum si specificatiile tehnice ale echipamentelor utilizate.

Servicii probare hidraulica si de etanseitate

STIROM LTD asigura probarea hidraulica de rezistenta la presiune si proba de etanseitate cu aer comprimat. Probele de functionare au ca obiectiv principal controlul functionarii echipamentelor. In cazul instalatiilor de stingere a incendiilor se verifica rigiditatea imbinarilor. Probele de functionare vor avea ca obiectiv principal controlul functionarii armaturilor de comanda si dupa caz, a dispozitivelor de alarma. In cadrul probei de functionare se va verifica actionarea instalatiei atat local, cat si de la distanta (cand este astfel proiectata).

Stirom LTD asigura probarea hidraulica a recipientilor pentru butelii, presiunea maxima de proba fiind de 300 (450) bari cu echipamente profesionale fiind posibila si probarea hidraulica, pentru presiuni mai mici de 300 (450) bari, a oricarui reper ce poate fi cuplat printr-un adaptor la stand (corpuri de robinet, conducte, furtune cu racorduri sertizate, etc.). Agentul de lucru utilizat pentru cresterea presiunii in reperul supus probei hidraulice este apa dedurizata, fara impuritati. Echipamentele folosite in cadrul acestor servicii au in vedere Prescriptiile Tehnice colectia ISCIR in vigoare, precum si normele nationale referitoare la protectia muncii si PSI specifice locului de munca.

Aceste teste se fac tinand cont de normele in vigoare, de recomandarile nationale si internationale ale societatilor de clasa ale echipamentelor.

Certificare

STIROM LTD este certificata in prestari de sevicii de intretinere – reparare si vopsire si completare cu componentele functionale si de siguranta, control, verificare de rezistenta , deformabilitate si etanseitate, precum si umplere, completare a stingatoarelor portabile si mobile cu spuma mecanica, pulbere sau cu gaz ignifug (CO2 sau similare).

Din domeniul de servicii oferite de societatea STIROM S.R.L sunt de mentionat verificarea, probarea hidraulica si de etanseitate, precum si probele de functionare ale instalatiilor si sistemelor complexe de prevenirea si stingerea incendiilor, stingatoare portabile si fixe, sistemul de stingere cu CO2, butelii de aer respirabil, la bordul navelor comerciale clasificate in conformitate cu cerintele regulilor diferitelor Societati de Clasificare: Det Norske Veritas - Gemanischer Lloyd, Lloyd’s Register, Bureau Veritas,Rina, American Bureau of Shipping, Autoritatea Navala Romana, NKK, RINA, Registrul Maritim al Federatiei Ruse, de care suntem si autorizati.

Pentru efectuarea in bune conditii de calitate si siguranta a serviciilor oferite, Societatea STIROM S.R.L Constanta, are un personal cu o vasta experienta in domeniul lucrarilor de intretinere, verificare si certificare a echipamentelor de prevenire si stingere a incendiilor atestat de institutiile nationale abilitate, respectiv Corpul Pompierilor Militari din Romania, Inspectia de Stat pentru Cazane, recipiente sub presiune si Instalatii de Ridicat (I.S.C.I.R).

Conducerea societatii SC. STIROM S.R.L Constanta este hotarata sa asigure toate resursele umane, materiale si financiare necesare conform functionarii standardelor I Quality Management System : SR EN ISO 9001:2008 ( ISO 9001 : 2008); Occupational Health and Safety System SR OHSAS 18001 : 2008(BS OHSAS 18001:2007); Environmental Management System SR EN ISO 14001:2005 ( ISO SR EN 14001 : 2004).

In urma serviciilor efectuate asupra echipamentelor se va furniza un raport de inspectie si certificat care atesta buna functionare a acestora. La achizitionarea echipamentelo acestea vor fi insotite de declaratie de conformitate, fise tehnice si garantie dupa caz.